Kancelaria

Nasz adres to: Drużbin 29, 99-235 Pęczniew.
Kontakt: tel.: +48 43 679 15 84. email: druzbin@poczta-parafii.pl

Kancelaria czynna jest przez 10 minut po każdej Mszy Świętej, które odprawiane są wg harmonogramu udostępnionego w gablotce przy wejściu do kościoła.

Kościół Św. Stanisława B. i M. w Drużbinie